Oris%20web%20materials-10
+47 67 12 90 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
lysaker@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Sedasjon

Sedasjon medfører redusert nivå av bevissthet. Avhengig av hvor redusert bevissthetsnivået er, kreves økende kompetanse hos behandler og assisterende personell samt krav til overvåkning av pasienten. Vi deler sedasjon inn i Lett sedasjon (våken sedasjon) og Dyp sedasjon.
FHS_0202-1-1024x683
dentales_lysaker_9329

Lett sedasjon

Oral administrasjon ved bruk av tabletter eller drikke. Lett sedasjon  omfatter en kontrollert og svak reduksjon av bevissthetsnivå med inntak av oral administrasjon av tabletter eller drikke av løsning og innebærer intakte beskyttende reflekser som f.eks. hoste. Pasienten opprettholder selv frie luftveier, og responderer på verbal og fysisk stimulering. Våken sedering kan videre graderes slik: – Pasienten er våken hele tiden. – Pasienten småsover i perioder, men kan lett vekkes. Våken sedering kan utføres i tannlegepraksis under tannlegens ansvar.

Dyp sedasjon

Dyp sedering er redusert bevissthetsnivå med delvis tap av beskyttende refl ekser. Pasienten er ofte ikke i stand til å opprettholde frie luftveier hele tiden. Pasienten kan respondere på verbal og fysisk stimulering. Generell anestesi er tap av bevisstheten og delvis eller totalt tap av refl ekser. Pasienten er oftest ikke i stand til å opprettholde frie luftveier. Innebærer at man får beroligende/sederende medikamenter intravenøst før og under behandlingen. Pasienten får nedsatt bevissthet og slapper godt av, men puster selv. Metoden krever at  anestesilege og anestesisykepleier tilstede under sedasjon.